Nội dung: Chương trình Khuyến mãi mừng ngày sinh nhật Bác 19/5