Nguồn thường (tốt, có ổn áp, giải nhiệt)

Nguồn thường (tốt, có ổn áp, giải nhiệt)

90.000 Đ

Nguồn thường (tốt, có ổn áp, giải nhiệt)

– Input: AC 220V/ 50Hz.

– Output: DC 12V-1000mA

 

Product Description

Đánh giá

 

 

 

8484

Nguồn thường (tốt, có ổn áp, giải nhiệt)

– Input: AC 220V/ 50Hz.

– Output: DC 12V-1000mA

 

 

 

 

 

 

Đối tác - Khách hàng