Tai nghe Tako 71

Bộ tai nghe hỗn hợp, âm thanh trung thực, kiểu dáng đẹp

Yêu cầu gọi lại