CPU Intel DC G3930 2.9 GHz / 2MB / HD 600 Series Graphics / Socket 1151

CPU Intel DC G3930 2.9 GHz / 2MB / HD 600 Series Graphics / Socket 1151

 

Danh mục: ,
Yêu cầu gọi lại