Nguồn tổng 15A

Nguồn tổng 15A

– Input: AC 220 – 240V/ 50Hz.

– Output: DC 12V-15A

 

Yêu cầu gọi lại