Router Wifi TP-Link Archer C6 AC1200

  • Archer C6 AC1200
  • Model: Archer C6
  • Tốc độ WIFI: AC1200 Dual-Band Wi-Fi Route
  • Angten: 4 antennas ngầm
  • Cổng giao tiếp: 5 Gigabit Ports
  • Mô tả: AC1200 Dual-Band Wi-Fi Router, 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 5 Gigabit Ports, 4 antennas, Beamforming, MU-MIMO, IPTV, Access Point Mode, VPN Server, IPv6 Ready, Tether App. Router không dây băng tần kép AC1200, Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng WAN 10/100/1000M + 4 cổng LAN 10/100/1000M, Nút Mở/Tắt Wi-Fi, 4 ăngten cố định & 1 ăngten ngầm
Yêu cầu gọi lại