Tai nghe SOMIC MP3 DX-127

Headphone SOMIC MP3 DX-127

Tai nghe MP3 hiệu Somic, có micro trên dây

Yêu cầu gọi lại