Cách khắc phục lỗi không gọi được trên Zalo PC

Đảm bảo các thiết bị được kết nối đầy đủ

Zalo

Trước hết, bạn cần kiểm tra tình trạng kết nối của máy tính với micro và loa. Không ít trường hợp người dùng không gọi được qua Zalo vì phần cứng máy tính, micro hoặc loa đã bị hỏng.

Kiểm tra quyền truy cập micro và loa

Để thực hiện cuộc gọi trên Zalo PC, máy tính của bạn cần cho phép Zalo truy cập micro và loa. Như vậy, người dùng khác có thể nhìn thấy và nghe được giọng nói của bạn khi thực hiện cuộc gọi.
Thông thường, quyền truy cập micro và loa sẽ được máy tính tự động cho phép. Tuy nhiên, Zalo có thể bị mất quyền truy cập micro và loa trong các trường hợp sau:

  • Hệ điều hành tắt quyền truy cập micro và loa của Zalo.
  • Phần mềm khác tắt quyền truy cập micro và loa của Zalo.

Đóng những ứng dụng đang sử dụng micro

Nếu có một ứng dụng khác cũng đang sử dụng micro, Zalo PC sẽ không thể thực hiện được cuộc gọi.
Vui lòng tắt hết các ứng dụng đang sử dụng micro rồi thực hiện lại cuộc gọi qua Zalo.Khởi động lại Zalo PC hoặc khởi động lại máy tính

Bạn có thể kết thúc và khởi động lại Zalo PC trên máy tính bạn, hoặc trực tiếp khởi động lại máy tính.

Yêu cầu gọi lại