Microsoft ra mắt Windows 11 SE cho thế hệ học sinh từ 5 tuổi đến14 tuổi

Microsoft vừa chính thức ra mắt Windows 11 SE cho thế hệ học sinh K-8 (từ 5 – 6 tuổi đến 14 tuổi), đồng thời giới thiệu mẫu Surface Laptop SE có giá từ 249 USD và phần cứng từ các nhà sản xuất khác.

Theo Neowin, Windows 11 SE là bản dựa trên Windows 11 với thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh và phản hồi từ các quản trị viên CNTT nhà trường – những người chịu trách nhiệm quản lý máy. Với Windows 11 SE, Microsoft đã tối ưu hóa hệ thống cho các công cụ giáo dục được sử dụng nhiều nhất, bao gồm các ứng dụng Microsoft 365.

W

Công ty nhấn mạnh hơn 16 triệu học sinh không có quyền truy cập internet bên ngoài trường học, vì vậy công ty đã thiết kế các ứng dụng Microsoft Office để hoạt động ngoại tuyến như một phần của giấy phép Microsoft 365. Các tập tin sẽ được lưu trữ trong OneDrive ngoại tuyến cho đến khi chúng kết nối lại với internet, khi đó Windows 11 SE sẽ tự động đồng bộ hóa các thay đổi ngoại tuyến.

Nguồn: Thanh niên

Yêu cầu gọi lại