Cáp đồng trục 5C lõi đồng (305m)

Cáp đồng trục 5C lõi đồng (305m)

Yêu cầu gọi lại