CPU Intel Core i3-8100 3.6Ghz / 6MB / 4 Cores, 4 Threads / Socket 1151 v2

CPU Intel Core i3-8100 3.6Ghz / 6MB / 4 Cores, 4 Threads / Socket 1151 v2

Danh mục: ,
Yêu cầu gọi lại