Jack BNC (đầu jack) + Jack F5 (đuôi jack)

Jack BNC (đầu jack) + Jack F5 (đuôi jack)

Yêu cầu gọi lại