Máy tính để bàn Dell Vostro 3800 ST/STI33930-4Gb-500

Máy tính để bàn Dell Vostro 3800 ST/STI33930-4Gb-500
Hãng sản xuất: Dell
Yêu cầu gọi lại