Nguồn tổng 30A

Nguồn tổng 30A

– Input: AC 110/220V.

– Output: DC 12V-30A

Yêu cầu gọi lại