Micro thu âm thanh có hình nấm tròn

Micro thu âm thanh có hình nấm tròn

– Micro được gắn kèm với hệ thống camera quan sát
– Nguồn 12V – 1A