Micro thu âm thanh có hình vuông

Micro thu âm thanh có hình vuông

– Micro được gắn kèm với hệ thống camera quan sát
– Nguồn 12V – 1A

Yêu cầu gọi lại