Ram KINGMAX™ DDR4 4GB bus 2400MHz

Ram KINGMAX™ DDR4 4GB bus 2133MHz

Danh mục: ,
Yêu cầu gọi lại